Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Ivana Brlić Mažuranić

Objavio hrast No Comments

DOWNLOAD (verzija uključeno: 1)

Ranch Pia

Skinite lektire.eu na Vaš ANDROID i pregledavajte lektire u offline izdanjua

 

Bilješke o piscu:

Ivana Brlić Mažuranić unuka je pjesnika Ivana Mažuranića, koji je napisao “Smrt Smail-age Čengića”. Otac joj je također poznati pisac – Vladimir Mažuranić. Rođena je u Ogulinu, gdje je provela jedan dio svog djetinstva, a ostali dio u Zagrebu u djedovoj kući. Školu je učila privatno, posvećujući osobito brigu izučavanja jezika tako da je već u najmlađim godinama govorila i pisala francuski, a kasnije još njemački, ruski i engleski. U 18. godini udaje se za Vatroslava Brlića, odvjetnika i političara u Slavonskom Brodu. Umrla je u Zagrebu 21. 09. 1938. g. Objavila je sljedeća djela: “Valjani i nevaljani” (1902.), “Škola i praznici” (1905.), “Slike” (zbirka pjesama 1912.), “Zgode Šegrta Hlapića” (1913.), “Priče iz davnine” (1916.)…

 

Čudnovate zgode šegrta Hlapića

 

Mjesto radnje:

Selo, okolica i jedan veliki grad

Vrijeme radnje:

Prije mnogo godina

Glavni lik:

Šegrt Hlapić

Sporedni likovi:

Gita, majstor Mrkonja, majstorica, pas Bundaš, Marko, kamenari,crni čovjek, Rđavi Grga, težaci, Miško, pastiri, prosjakinja Janja,  prodavač košara.

Najvažniji događaji s putovanja:

1. dan putovanja:
– Šegrt Hlapć pomogao je starom mjekaru raznositi mlijeko
– Dostigao ga je pas Bundaš
– Pomogao je malom Marku pronaći guske

2. dan putovanja:
– Susret sa kamenarima (Hlapić ima jake čizme, čvrste šake i pametnu
glavu)
– Susret sa crnim čovjekom i spavanje ispod mosta

3. dan putovanja:
– Hlapić je ostao bez svojih čizmica
– Susret sa Gitom
– Hlapić je pomogao seljanima u sjenokoši, a Gita je izvela predstavu za
umorne sjenokoše

4. dan putovanja:
– Požar u selu u kući Rđavog Grge
– Hlapić je pronašao svoje čizme i sve ukradene stvari
– Grgina majka daje Hlapiću rubac sa srebrnim novcem za svojega Grgu
– Gita je pokazala Hlapiću brazgotinu na prstu nalik na križ

5. dan putovanja:
– Susret sa pastirom Miškom, pečenje kukuruza i krumpira na vatri
– Crni čovjek i Grga padaju sa kolima blizu Hlapića
– Hlapić Grgi daje rubac sa srebrnim novcem od majke
– Hlapić i Gita spavaju kod Miška

6. dan putovanja:
– Hlapić popravlja opanke Miškovoj braći i prosjakinji Janji
– Dolazak u veliki grad na sajam
– Gita prodaje siromahove košare
– Pomažu vlasniku vrtuljka
– Ostali su spavati na sajmu pod vedrim nebom

7. noć putovanja:
– Noć najvećih čuda za Hlapića
– Gita prepoznaje svog konja Sokola
– Saznaju za strašnu namjeru crnog čovjeka i odluče pomoći
– Putuju po noći do Markove kuće, pomaže im siromah sa sajma
– Sreću se sa majstorom Mrkonjom i vesele se susretu
– Odlaze do Markove kuće da ispričaju namjere crnog čovjeka
– Doznaju da je crni čovjek nastradao

8. Završetak:
– Hlapić, majstor Mrkonja, Gita i Bundaš vratili se sretno kući
– Saznajemo da je Gita Marica (kćer od majstora i majstorice)
– Hlapić je naslijedio magarca i kola

Odnos majstora prema Hlapiću:

Majstor je u početku bio vrlo strog prema Hlapiću, tjerao ga je da puno radi, bio je vrlo nepošten prema njemu i okrivljavao ga za stvari koje Hlapić nije uradio. Kasnije se mastor promijenio i zavolio Hlapića kao svojeg sina.

Odnos majstorice prema Hlapiću:

Majstorica je uvijek pomagala Hlapiću i veoma ga je voljela.

Koji su likovi u knjizi postali dobri:

Majstor Mrkonja
Kad su ga zlikovci zarobili u dubokoj šumi dva dana i dvije noći razmišljao je o svom životu i shvatio da je krivo postupao sa Hlapićem.

Rđavi Grga
Kad mu je Hlapić dao rubac sa srebrnim novcem Grga je shvatio da mora otići od crnog čovjeka i promijeniti se.

Leave a Reply

Icons by N.Design. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress, and Free WordPress Themes
Entries RSS Comments RSS Prijava