Ekvinocij, Ivo Vojnović

Objavio hrast No Comments

DOWNLOAD (verzija uključeno: 1)

Ranch Pia

Skinite lektire.eu na Vaš ANDROID i pregledavajte lektire u offline izdanjua

 

Bilješke o piscu:

Ivo Vojnović (1857. g. Dubrovnik – 1929. g. Beograd), po sudu svog brata Luja, bio je intiutivan teatralni genij, nesravnjiv metteur en scene, kojega je demon kazališta opčinio i ništa se protiv njega nije moglo. Iako Dubrovačku trilogiju Vojnović dovršava izvan Dubrovnika, svijet te drame rodio se u doba njegova dubrovačkog boravka. Postigavši Ekvinocijem ono što je uzalud očekivao od Psyche – zanosne kritike i prodoran uspjeh, dakle, slavu, on je, možda i osokoljen njome, počeo dramski komponirati onaj svijet koji mu je rodio stihove Lapadskih soneta. Dok je u Ekvinociju bio bio na terenu svojih ranih proza, prenijevši čak iz Ksante u kasniju dramu viziju oluje, dotle Dubrovačka trilogija raste na lirskoj sentimentalno-intimnoj žici njegovih stihova, kojima, iako malobrojnima, započinje novi period hrvatske lirike. Suton je drugi dio Dubrovačke trilogije.

 

Ekvinocij

 

Kratko ispričati radnju sva četiri čina i istaći najdramatičniji događaj u svakome činu.

Prvi čin:

Ekvinocij je sve bliže i bliže. Svi su bezvoljni, ribe nema. Došla djeca Nikina da traže kruha. Pavo poruči Ivi da ga je tražio kapetan Frano, na što se on začudi. Nije mu dolazilo u glavu kakvog posla ima kapetan Frano s njim. Ivi se ja sviđala Anica i htio je s njom govoriti. Dao je Mariji poruku da ju preda Anici. Frano se pojavi u butižici. Pirat je bio, pirat je i ostao. Kapetan Frano je konačno pronašao Ivu. Ponudio mu je posao u Americi, dobra zarad kaže. Ivo se nećka zbog majke ali pristaje da razmisli o tome. Ivo je naime jako volio svoju majku te ju nije želio ostaviti samu. Dok su tako razgovarali Frano je primio poruku o nečijem dolasku te se uputio sa vidi tko je došao. Ivo je stao razmišljati o Franovim riječima. Marija je već bila predala poruku Anici te se ona pojavila pred Ivom. Ivo joj je objasnio svoje osjećaje na što je ona uzvratila istom mjerom. Jele ih je vidjela te je počela vikati na sina. Upitala ga je zna li on uopće što to znači. On joj reče da je to ljubav prava te ona pristade da govori za njega. Došao je i Sljepi Vlaho i donjeo sa sobom hrpu svkojakih drangulija. Došle žene da kupuju. Vlaho iz mnoštva prepozna Jelin glas. Pričahu oni tako o sreći i nesreći, o moru, ekvinociju. Jela je nešto zaboravila te se vratila u butižnicu. Ivo, Vlaho i još neki radnici pili su vino i razgovrali o pridošlici, o Amerikancu. Niko i Frano su dolazili. Niko je putem bacao sitniš djeci. Niko ugleda Ivu te pođe prema njemu. Ivo je upravo dovršio gradnju jednog broda. Niko ga upita gdje je to naučio i želi li prodati brod. Niko je odgovorio da brod nije na prodaju. Niko je se udalji i sretne Vlahu. Podsjeti ga Niko na stare dane i sjeti ga se Vlaho. To je čula Jele i srce joj je zastalo, on je Ivin otac. Vlaho je kasnije potvrdio Jeline sumnje. Čuo Ivo da se Niko namjerava oženiti Anicom. Pomislio je…ubit ću ga ako to učini.

• Najdramatičniji događaj u prvom činu je kada Ivo doznaje da se Niko namjereva oženiti Anicom i kada Jele u Niki prepoznaje Ivinog oca.

Drugi čin:

Lucija ulazi u sobu i kori Franu što tjera Anicu da se uda za Niku, za čovjeka kojeg ne voli. Frane ju tjera van. Anica moli Franu da ju poštedi, da ju ne da Niki. Ona želi poći za Ivu. Frano to ne želi ni čuti. On ju tjera da klekne pred njim kao pred Bogom i tada joj priopćava da se ona neće udati ni za koga drugoga doli za Niku. Anica proplaka. Čuje se Niko pred vratima. Frano brzo uređuje Anicu. Frano priča Niki kako je Anica dobra gospodarica. Došli neki mladići da traže posao od Nike. Dobili su ga, jadnici. Došla Mare Pendova da pita za muža. Pobjegla je vrišteći kada je čula da joj je muž mrtav. Frano je otišao a Niko i Anica ostadoše sami. Anica je htjela pobjeći ali ju Niko zamoli da ostane, da on ne može podnjeti svu tu tamu. Netko zakuca na vrata. Niko otvori a pred njim na pragu Jele. Ušla je i rekla Niki sve. Zamolila ga je da da njezinom sinu ime. Niko sve to hladnokrvno odbija. Jele mu se zaprijeti i ode. Niko se uznemiri. Došla je i Nikova brodica “Sloboda”. Niko se poveseli i proglasi da će se Anica i on odmah vjenčati i za 14 dana otići u Ameriku. Anica je to čula i odmah se onesvijestila.

• Najdramatičniji događaj u ovom činu je kada je kada Frano tjera Anicu da klekne pred njim te joj priopćava da se ona mora udati za Niku.

Treći čin:

Svi su se okupili kod Jele. Sljepi Vlaho je pjevao a žene su radile. Počeli su nekakvu raspravu da prikrate vrijeme dok se kava kuha. Došla je i Jele koja je dotad izbivala. Svi su raspravljali o oluji kada ih je Jele prekinula i poslužila kavu. Već je bilo kasno a vrijeme se sve više pogoršavalo. Ljudi su ispili kave i uputili se svojim kućama. Sa Jele je ostao samo Vlaho. Jele mu je rekla da želi smrt zbog nesreće koja je zadesila njezina sina. Ivo se probudio dozivajući majku. Imao je noćnu moru. Ustao je iz kreveta, sjeo za stol te počeo pijuckati vino. Rekao je majci o mogućnosti da ode u Ameriku. Jele mu je rekla da se ona slaže s tim i tada je Ivo naslutio da nešto nije u redu. Majka mu je rekla da ga ovdje ne čeka ništa, da se neće moći oženiti Anicom, neka ode. Ivo je znao tko je kriv za sve to, Niko. U taj čas netko je pokucao na vrata i doviknuo da se dogodila nesreća. Niko je ušao u kuću te zamolio Ivu za pomoć. Ivo se isprva dvoumio ali je pristao kada je saznao da će Niko i on neko vrijeme biti sami. Ovo mu je bila prilika da ga se riješi jednom i zauvijek Uzeo je sjekiru te krenuo kada ga je majka zaustavila. Znala je što kani učiniti. Svađali su se neko vrijeme, sve dok Jele nije napokon rekla Ivi istinu, da mu je Niko otac. Ljut i osramoćen izletio je iz kuće. Jele je vikala za njim ali uzalud, srušila se. Vlaho je zatvorio vrata i pomogao Jele da ustane. Zajedno su se počeli moliti za sve mornare i za Ivu. Baš u trenutku kada su završili Ivo se pojavio na vratima i rekao “Amen!”. Jele ga je pogledala i molila za oprost. On ju čvrsto zagrli.

• Najdramatičniji događaj u ovom činu je kada Jele priopćava Ivi istinu te kad on ljut i osramoćen odlazi iz kuće.

Četvrti čin:

Pavo, grobar i žene stajahu ispred crkve. Grobar im je govorio kako je očistio groblje od ekvinocija. Izgledao je nekako sretan. Ivo se spremao da krene brodom za Ameriku. Opraštao se s majkom. Baš u taj čas zazvoni zvono. Bio je to dan iza Sv.Mihajla – dan Božjeg suda. Ivo vidješe Anicu ali ne imaše ljepih riječi za nju. Dolazio je i Niko. Djeca mu klicahu. Ivo je rekao Niki da i on ide u Ameriku. Niko izvadi bilježnicu da ga upiše kad mu Ivo reče istinu o sebi. Niko se zaprepasti. Nije mogao vjerovati. Pustio ga je da ode s drugima. Jele je vikala za njim. Anica odluči pobjeći s Ivom te priupita Jele što da mu poruči. Jele ju upozori da neće biti lako, dade joj kartu te ju otpravi da kaže Ivi da ju ona šalje. Anica ode. Niko krene prema brodu ali mu se Jele nađe na putu. On ju priupita gdje su joj sad kletve. Ona mu kaže za Anicu. On joj obeća da će zagorčati život njezinom sinu. Jele više ne mogaše izdržati te ubija Niku motikom. Vrišteći stade lupati po crkvenim vratima i teražiti Božji sud. Starci joj presude da je pravedna na što se Frano pobuni. Dok se oni svađahu Jele izviknu sinovo ime po posljednji put i umre.

• Najdramatičniji događaj u ovom činu je kada Jele umire sa sinovim imenom na usnama.

Prikaži glavne likove i njihove međusobne odnose uz citate.

Glavni likovi ove drame su: Jele, Niko, Anica i Ivo.

Jele – Voli svog sina Ivu, ne protivi se ljubavi između Ive i Anice.
Niku mrzi zbog toga što ju je prevario u mladosti.

Anica: Bog te uslišio Jele! (Ivi). Moli se za našu sreću.
Ivo: Znaš da sam tvoj. (Anica ode u vrt)
Jele (gledajući ih polako): Eto i ljubav je došla.
Jele: Iz dubina srca hvala tebi, Gospodine, što si razdro sve magle i ukazo
mi ovo stvorenje kako jest! Nikola Marinoviću, gledaj se dobro… da
me ne susretneš! Tvoj je život sada u ruci mojoj i Božjoj! Samo
nešto još te molim: prosti što sam čela mome djetetu dati tvoje ime.

Niko – Bogataš iz Amerike. Vraća se u rodni kraj po radnu snagu. Želi se oženiti Anicom. Ne voli Ivu a Jele ne želi ni vidjeti. Hladnokrvan je.

Niko: Pupak a?…da ga zađeneš!
Frano: To ti je ženica!
Niko: Baš dobra za mene. Držat će mi kuću u redu. Eh! Da vidiš kakva mi
je!
Jele: Ali ta ti je djevojčica dala sve što žena ne smije dati.
Niko (pušeć): E! – a tko je kriv da je moj grijeh donio meni sreću a tebi
nesreću? Taki je život! Ma ako sad što uzmogu….
Jele: Ne pitam ti ništa nego da vratiš poštenje kome si ga digo.
Niko: Sad u starosti?
Jele: Potreba mi je malo časti Niko! Valja da me uzmeš za ženu Niko!
Niko: Tebe! Taku? Ti si zamahnitala.

Anica – Voli Ivu. Slaba je i neiskusna i ne može se suprotstaviti svome ocu. Mora se udati za Niku, čovjeka kojeg mrzi.

Anica: Govori, govori…slušam te.
Ivo: Kako su ti meke kose!
Anica: Bit će tvoje.
Ivo: Dušo!
Anica: Ćaće moj!
Frano (uhvati ju za ruku, pa ju tresne na tle):
: Rekla si da sam tvoj Bog. A ti kleči. Ah! Otvorila su se ta bezočna
usta. Čuo sam sramota skrivenijih stvari. Fala ti! Ma iskrenost za
iskrenost… Ne, ne i ne! Razumiješ li? Sto milijuna puta ne! Nećeš
uzeti siromaha, nego bogatuna, a to ti se zaklinjem za…

Ivo – Voli Anicu. Niko mu je protivnik, Ivo ga želi ubiti. Ne želi otići u Ameriku zbog majke.

Anica: Govori, govori…slušam te.
Ivo: Kako su ti meke kose!
Anica: Bit će tvoje.
Ivo: Dušo!
Ivo: Ala se ustresla! Bit će bure! On da mi je ugrabi? On? Ma ko? Pa sve
isto! Jest! Ubio bih ga!
Ivo: Majka mi je sama.
Frano: Žene! – puh!
Ivo: Nijesu sve iste.

Zašto Jelin lik dominira u drami?

Jelin lik dominira u drami zato što je ona od početka ona koja je prevarena i ona zapliće radnju. Zbog nje se sve događa. U ovoj priči glavni događaj je sukob Jele i Nike u kojemu Jele glumi prevarenu stranu.

U drami su istaknuti intimni, moralni i socijalni problemi. Kako oni utječu na život i ponašanje likova?

Sve te životne i socijalne prilike uljevaju neki nemir u ljude. Ljudi ne razmišljaju bistro, boje se. Jele je omamljena svim tim čimbenicima ubila Niku.

Objasni simboliku naslova.

Ekvinocij je nevrijeme popraćeno Jugom. To je vjetar koji donosi nemir i nespokoj u ljudske duše, to je nečist vjetar. Sve šokantne stvari se događaju tijekom i neposredno nakon Ekvinocija. On je unio nemir, strah i bezmnost u ljudska srca.

Kako govore Vojnovićevi likovi i koja je funkcija tog govora?

Vojnovićevi likovi govore lokalnim govorom. Funkcija tog govora je da dočara čitaocu taj kraj i te ljude.

Kakva je uloga didaskalija u drami?

Didaskalije imaju važnu ulogu i bez njih bi ova drama bila osiromašena. One nam kazuju kako se pojedini lik osjeća u nekom trenutku, i pomažu u karakterizaciji likova.

Koja mi se osoba iz drame najviše sviđa i zašto?

Meni se najviše svidio lik Jele, zato što je Jele imala izuzetan karakter. Spriječila je Ivu da ubije Niku, suočila se s Nikom i nikada nije posrnula.

Leave a Reply

Icons by N.Design. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress, and Free WordPress Themes
Entries RSS Comments RSS Prijava