Istina i ljubav, Ivan Cankar

Objavio hrast 1 Comment

DOWNLOAD (verzija uključeno: 1)

Ranch Pia

Skinite lektire.eu na Vaš ANDROID i pregledavajte lektire u offline izdanjua

 

Bilješke o piscu:

Ivan Cankar se rodio 10. svibnja 1876. g. u Vrhniki, pokraj Ljubljane. Srednju školu je završio u Ljubljani, a zatim je otišao u Beč da uči tehniku. Studije nije završio, ostao je književnik i živio od književnog rada. U domovinu se vratio 1909. g. Za dvadeset godina rada napisao je tridesetak knjiga objavljujući pjesme, pripovijetke, romane, drame, eseje i kritike. Za poznavanje Ivana Cankara najvažnija je njegova proza. Najpoznatije pripovijetke su mu: “Vinjete”, “Knjiga za lakomisne ljude”, “Kuća Marije pomoćnice”, “Sluga Jernej i njegovo pravo”, “Grešnik Lenart”, “Moj život” i “Slike iz snova”. Cankar je napisao i tri romana: “Tuđinci”, “Na klancu” i “Martin Kačur”. Cankar je u svojim djelima prikazivao ljude u borbi za malo sreće u životu povezivajući njihovu sudbinu u snažnu cijeline. Posebno poglavlje u djelu Ivana Cankara je sjećanje na djetinjstvo. Uz likove dijece svuda je i lik majke. Ivan Cankar umro je 11. prosinca 1918. g.

 

Šalica kave

 

Tema: Ljubav prema majci
Osnovna misao: Treba biti dobar i obazriv prema onima koje volimo
Likovi: Ivan, majka

Sadržaj:

Ivan je došao kući i ostao tri tjedna. Bio je potišten i zlovoljan. Prve je noći spavao u komorici. Kada bi se probudio vidio bi majku koja je zabrinuta sjedila za stolom i jecala, kasnije se preselio nad krov, na sijeno. Tu je pisao svoje prve ljubavne priče. Jednom je poželio popiti crnu kavu. Znao je da u kući nema ni kruha, a kamoli kave. Majka ga je samo pogledala i nije ništa odgovorila. Ivan se vratio u potkrovlje i nastavio s pisanjem. Čuo je tihe korake. Kroz vrata je ušla majka noseći šalicu kave. Bila je sretna, a Ivan joj je grubo odgovorio da mu kava sada ne treba. Majka se ražalostila i otišla. Ivanu je bilo neugodno i žao, ali je bilo prekasno za ljubaznu riječ.

 

Lisac

 

Tema: Dječakova ljubav pema liscu kojega drži zatvorenog iako zna da bi trebao živjeti slobodan u prirodi
Osnovna misao: Treba voljeti životinje i omogućiti im normalan život
Likovi: Dječak, lisac

Sadržaj:

Dječak je imao mladog lisca koji je živio privezan samo nekoliko dana. Kada je jednog jutra došao da ga vidi lisac je bio mrtav. Rekli su da se to slučajno dogodilo, ali dječak je bio siguran da je životinja sama sebi oduzela život. Uskoro je dobio drugog lisca. Dječak ga je hranio i pazio, ali se lisac sve čudnije ponašao. Jednog jutra primjetili su da nema najljepše kokoši. Drugi su put vidjeli kako pokušava uzeti kunića. Da ne bi napadao životinje premješten je na usamljenije mjesto. Poslije nekoliko dana dječak je otišao do kuće. Kada se vratio lisca više nije bilo, žene su ga ubile jer je krao piliće. A ručali su tada pečene piliće.

 

Suhe kruške

 

Tema: Krađa krušaka iz ormara
Osnovna misao: Ne smije se krasti i misliti samo na sebe
Lica: Lina, Janez, Majka

Sadržaj:

Majka je košaricu suhih krušaka čuvala u ormaru da bi ih podijelila djeci nekom posebnom prigodom. Janez i Lina nisu mogli dočekati taj dan. Na nagovor sestre Line Janez je otkinuo dasku na ormaru i dočepao se krušaka. Kada je napunio pune džepove otišli su iza kuće da ih pojedu. Činili su to nekoliko puta, a osjećaj krivice se potpuno izgubio. Jedne nedjelje majka je otvorila ormar i ugledala praznu košaricu. Svi su začuđeno gledali u majku koja je tražila krivca. Progovorila je Lina i prstom pokazala na Janeza. Dok je Janez objašnjavao kako je to učinio majka je sjela na klupu i zaplakala. Janezu je bilo žao, ali ništa nije mogao učiniti.

One Response to “Istina i ljubav, Ivan Cankar”

  1. moj zivot Says:
    ožujak 9th, 2014 at 19:11

    zelim naci lektiru moj zivot ivan cankar

Leave a Reply

Icons by N.Design. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress, and Free WordPress Themes
Entries RSS Comments RSS Prijava