Kralj Edip, Sofoklo

Objavio hrast No Comments

DOWNLOAD (verzija uključeno: 2)

Ranch Pia

Skinite lektire.eu na Vaš ANDROID i pregledavajte lektire u offline izdanjua

 
Bilješke o piscu:

Sofoklo se rodio oko 496. godine p.K. a umro je 406. g. p.K. Napisao je 123 drame, a od njih se sačuvalo samo 7 i to: Antigona, Kralj Edip, Filoklet, Elektra, Edip na Kolonu i Trahinjanke. Bogovi ga kao pisca nisu zanimali, iako je bio religiozan tradicionalista. Istinu o životu tražio je u ljudima i međuljudskim odnosima. Sofoklo je pojačao dramsku radnju tako što je uveo 3. glumca.

 

Kralj Edip

 

Sadržaj:

1.čin

– Svećenik i kralj Edip razgovaraju o zlu koje je stiglo njihov kraj
– Dolazi Kreont (Jokastin brat) kojeg je Edip poslao da ode do Feba (Apolona) sa vijestima zašto se to događa i kako to riješiti
– Kreont govori kako je Feb rekao da treba osvetiti prijašnjeg kralja Laja i Edip se raspituje za njega (kako je umro)
– Edip i Kreont odlaze a zbor pjeva Zeusu i Ateni da im pomognu

2.čin

– Edip naređuje da onaj tko zna ubojicu kralja Laja mora to prijaviti, proklinje ubojicu i govori kako će kazna stići svakog tko šuti a nešto zna
– Dođe Tiresija koji nakon dugog nagovaranja Edipu govori da je Edip ubojica kojeg on sam traži
– Edip misli da Tiresija govori gluposti na nagovor Kreonta koji ga po njegovom mišljenju želi svrgnuti s vlasti
– Tiresija govori Edipu kako će svojoj majci biti i muž i sin, svojoj djeci i brat i otac i ubojica svog oca, zatim odlazi
– Zbor pjeva o Tiresijinom proročanstvu

3.čin

– Edip optužuje Kreonta da je nagovorio Tiresiju da mu kaže ona proročanstva, svađaju se, Kreont uvjerava Edipa da on nije u dosluhu s Tiresijom i kaže Edipu ako dokaže suprotno može ga ubiti
– Dolazi Jokasta (žena Edipova) i moli Edipa da povjeruje Kreontu, narod također podržava Kreonta
– Kreont odlazi, a Edip objašnjava Jokasti što se dogodilo, Jokasta priča kako je prorok Laju rekao da će umrijet od ruke svog sina
– U razgovoru sa Jokastom Edip shvati da je on ubio Laja ali želi potvrdu pa pošalje po pastira koji je preživio

4.čin

– Dolazi glasnik i govori Jokasti kako je Polib Edipov otac koji je vladao i u Korintu umro, i oni žele Edipa za novog kralja
– Jokasta pozove Edipa iz dvora i glasnik mu kaže da mu je otac odnosno Polib umro
– Edipu je to možda i bilo olakšanje jer ga on nije ubio a tako stoji u proročanstvu
– Glasnik kaže Edipu kako mu Polib nije otac i kako ga je on dao Polibu nakon što mu ga je dao jedan od Lajevih ljudi
– Edip želi naći tog Lajevog pastira i želi saznati kojeg je roda iako ga Jokasta odgovara od tog nauma

5.čin

– Dolazi Lajev pastir i glasnik potvrđuje da je to on
– Edip ga ispituje o sebi, odnosno o djetetu koje je predao glasniku
– Sluga (pastir) govori da je on taj dječak tj. Lajev sin
– Edip shvati da je ipak oženjen majkom i da je ubio oca

6.čin

– Jokasta se objesila, dolazi Edip i skine ju sa užeta, uzme zlatnu iglu sa Jokastine haljine i probode si zjenice, kaže da će sam sebe prognati iz zemlje jer ne želi živjeti proklet u dvorcu (sve to glasnik priča narodu odnosno zboru)
– Edip sam sebe žali slijepog i razgovara sa narodom
– Narod savjetuje Edipu da kad već odlazi da Kreontu ostavi vlast
– Kreont dolazi i Edip mu zapovijedi da ga progna iz zemlje, ali Kreont želi prvo upitati boga što mu je činiti
– Edip želi posljednji put vidjeti Antigonu i Ismenu, svoje kćeri
– Na kraju zbor pjeva o tome kako je slavni kralj Edip završio i zbor zaključuje da više neće slaviti nikog tko još nije umro jer se svašta
može desiti.

Leave a Reply

Icons by N.Design. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress, and Free WordPress Themes
Entries RSS Comments RSS Prijava