Okovani Prometej, Eshil

Objavio hrast No Comments

DOWNLOAD (verzija uključeno: 2)

Ranch Pia

Skinite lektire.eu na Vaš ANDROID i pregledavajte lektire u offline izdanjua

 

Bilješke o piscu:

Eshil se rodio u Eleuzini blizu Atene oko 525. godine prije Krista, u uglednoj eupatridskoj obitelji. Već se kao mladić ogledao u tragičkim natjecanjima. Prema Parskoj kronici prvi put je pobijedio u dramskom natjecanju godine 484. pr. K. , a 472. god. pr. K. dobio je prvu nagradu tetralogijom od koje je sačuvana samo drama Perzijanci. Tri puta boravio je na Siciliji i na dvoru sirakuškog tiranina Hijerona prikazao je dramu Etnjanke sastavljenu za proslavu grada Etne, koji je utemeljio Hijeron. Umro je u Geli na Siciliji, gdje je i pokopan 456. god. pr. K. Na njegov grob hodočastili su poklonici njegove umjetnosti, a Atenjani ga osobito počastiše odredbom kojom se svakome dopušta da se može pojavljivati na tragičkim natjecanjima s njegovim tragedijama.

U povijesti helenske književnosti najstariji od tri velikana tragičkog pjesništva zauzima osobito mjesto. Eshil nije samo običan promatrač povijesnih zbivanja kroz koja prolazi njegov narod u prvim desetljećima petog stoljeća pr. K., nego je i aktivni sudionik u njima. Istakao se osobitom hrabrošću kao borac u presudnim bitkama kod Maratona, Salamine i Plateje u kojima je njegov narod u borbi protiv perzijskog osvajača obranio slobodu i nezavisnost. To je u Heladi razdoblje narodnog oduševljenja i iskrenog domoljublja.

Kao stvaralački genij velike snage, Eshil otkriva kroz likove svojih tragedija povijesni sadržaj tog presudnog razdoblja. On je pjesnik atenske demokracije, a grandiozni likovi njegovih drama odgovaraju maratonsko-salamnijskoj herojskoj epohi. Unaprijedio je dramsku umjetnost usavršivši dramsku tehniku. Uveo je u igru drugog glumca i time pojačao dramski element tragedije proširujući dijalog na račun korskih pjesama. O toj njegovoj novini s priznanjem govori i Aristotel u Poetici. Tako je od prvobitno lirske kantate stvorio pravu dramu i postao ocem tragedije. Dotjerao je sceneriju i opremu. Bio je učitelj kora i glumaca, sastavljao je melodije za korske pjesme i plesne figure, a u početku kazališne tragedije bio je i glumac. Od mlađeg suvremenika Sofokla preuzeo je uvođenje trećeg glumca u igru.

Građu za tragedije uzima iz mitologije, tj. iz priča o bogovima i herojima. Tragedije raščlanjuju ljudsku sudbinu nad kojom lebde sreća i nesreća. Tom oprekom upravlja mudro načelo božanske pravde koja kroz trpnju upućuje ljude da se pokore vječnim zakonima. To Eshilovo naučavanje ne može se shvatiti ako gledamo na pojedinačno djelo koje se odigrava pred našim očima, već ga valja uklopiti na mjesto koje mu u slijedu zbivanja pripada. Postoji, naime, uzajamna odgovornost među naraštajima koji slijede jedan za drugim jer i djeca okajavaju krivice otaca. No te krivice ne prelaze s pokoljenja na pokoljenje tako da guraju u propast nevine, već i potomci krivicama predaka pridružuju svoje krivice, koje postaju uzrokom njihovih tragedija. Prema tome čovjek sam sebi stvara sudbinu. Božanska se osveta pojavljuje tek kad je čovjek moralno okaljan. Eshilu se problem života ne zaustavlja na pojedincu nego zahvaća obitelj, generacije i čak cijelu rasu. Zato sudbinu junaka ili čitava roda najčešće prikazuje u tri tragedije. One čine sadržajnu i idejnu cjelinu – organičku triologiju. Na nju se nadovezuje satirska drama iz istog mitološkog kruga. Zamisao triologije dopušta pjesniku da u grandioznom troptihu razvije niz zbivanja i u cjelini prikaže kako se od krivice kroz patnju dolazi do spoznaje.

U rukopisnoj tradiciji navodi se 79 naslova Eshilovih tragedija, a u Leksikonu Suda riječ je o 90 drama. Od tog bogatog opusa sačuvano je sedam tragedija i mnogo fragmenata izgubljenih drama. U novije vrijeme egipatski su papirusi iznijeli na vidjelo mnoge fragmente iz različitih njegovih tragedija i satirskih drama. Najpoznatija Eshilova djela su: Perzijanci, Sedmorica protiv Tebe, Pribjegarke, Agamnenon, Žrtva na grobu i Eumenide.

Temeljna problematika, koju Eshil razvija u prikazivanju ljudske osobnosti i patnje, sastoji se u točnom utvrđivanju odnosa između krivnje i kazne, između božanske osvete i slobodne ljudske volje. Pjesnik vjeruje u božanske sile i njihovu neograničenu moć, vjeruje u punu zavisnost čovjeka o sudbini. Bogovi zadiru u život čovjeka i postaju osvetnici za prijestupe. Odgovornost čovjeka dosta je umanjena jer ga u akciji sputava nepobjediva sudbina. U triologiji autor analitički razglaba u cjelini kako se od krivice kroz patnje dolazi do spoznaje. Duboko religiozan, Eshil nije mogao u prilikama svoga vremena posve otkriti revolucionarnu problematiku, snažno zacrtanu u Prometeju, ali njegov strogi pogled na život temelji se na iskrenom i dubokom suosjećanju za ljudske patnje. To je poezija patničkog čovječanstva, koje kroz svoje postupke i trpnje traži smisao i apsolutnu vrijednost.

 

Okovani Prometej

 

Tema:

Tema ove tragedije je okovanje Prometeja i nagovještanje njegove osvete Zeusu.

Osnovna misao:

Eshil poručuje čovječanstvu da pravda, za kojom ljudi uvijek teže, nije sila koja postoji izvan ljudi i koja će odmah doći na njihov poziv. Ona je u samim ljudima koji je mogu stvoriti i povećavati strpljivim učenjem najviše vrline – mudre umjetnosti.

Sadržaj:

Radnja se zbiva u brdskoj pustoši na kraju svijeta, uz obale Okeana. Kraj je površno smješten u Skitiji. Osuđeni Prometej hoda između Vlasti i Sile, Zeusovih vjernih slugu. Za njima ide Hefest s lancima i teškim čekićem. Riječi koje Vlast upućuje Hefestu otkrivaju mjesto na kojem će se obaviti mučenje, govore o nepokolebivoj Zeusovoj odluci i razlozima koji su do nje doveli. Vlast ne može sakriti da se raduje Prometejevoj muci. On mrzi saveznika ljudi i veseli se osveti. Hefest preko volje izvršava Zeusovu zapovijed i iskreno sažalijeva Prometeja. Vlast nadzire Hefestov posao, oštro kori njegovo kolebanje i upozorava ga na propuste. Zadnji Hefestov udarac i riječi kojima se Vlast izruguje pribijenom Prometeju prekinula je duga šutnja. Hefest, Sila i Vlast odlaze.

Okovani Titan čuje pjevanje. To su glasovi mladih djevojaka, Okeanida, kćeri Okeanovih. U morskim dubinama čule su Hefestove udarce i došle su u krilatim kolima. Između Prometeja i zbora Okeanida razvija se razgovor. Nježnom i prijateljskom sažaljenju Okeanida odgovara Prometejev strašni očaj. Prijateljske riječi djevojaka otvaraju polako zatvorenu dušu mučenika koji im se počinje povjeravati. Prvi osjećaj koji dolazi do izražaja u Prometeju je njegov teško povrijeđen ponos. On žali zbog kazne koja je nad njim izvršena. Dok Okeanide pokazuju strah pred Zeusovom vlašću, Prometej izazvan imenom svoga neprijatelja izjavljuje da Zeusova pobjeda nije konačna. Doći će dan kada će Zeus morati sa njim pregovarati. Odgovarajući na pitanja Okeanida, Prometej govori o sebi i svojoj ulozi u borbi protiv Titana. Doznajemo kakvu je uslugu učinio Zeusu i kako mu se oštro suprotstavio iz ljubavi prema ljudskom rodu. Govori kako je on svjesno učinio svoj čin premda je znao da će za to biti kažnjen. Prometej postaje žrtva koja je primila na sebe užasnu patnju za spas i sreću ljudskog roda.

Dolazi Okean na konju sa krilima. On nagovara Prometeja da se ponizi i pokori Zeusu i da će se sa tim završiti sve njegove patnje. Sama pomisao na pomirenje sa Zeusom izaziva bijes u Prometejevoj duši. Zeus se je pokazao u pravom svjetlu i od njega se ne može očekivati ništa dobro. Okean je još više uzrujao Prometeja i zatim je otišao.

Poslije Okeanova odlaska zbor Okeanida oplakuje zlosretan Prometejev usud. Tada dolazi Prometejev monolog u kojem govori na koje je sve načine pomogao ljudima. Ljudi su od njega naučili graditeljstvo, diobu poslova prema godišnjem dobu, računanje, pripitomljavanje životinja, brodogradnju i njegovanje bolesnika. Naučili su proricati budućnost i pronalaziti i vaditi iz zemlja sve vrste metala. Zadivljene Prometejevim riječima Okeanide uzvikuju na usta zborovođe da će se Titan osloboditi svojih okova i da će opet postati po moći jednak Zeusu.

Kod Prometeja dolazi Inahova kći Ija, još jedna nevina žrtva Zeusove zle ćudi. Ona je i začetnica roda od kojega je poslije više generacija morao poteći Prometejev spasilac. Čim je opazila na stijeni pribitog Prometeja i Okeanide, počinje postavljati pitanja, ali je obuzme neka potajna mora. Ona se pokušava oteti užasnoj opsesiji i moli smrt da dokrajči njezine patnje. Na pitanje Okeanida, Ija pripovijeda kako je postala plijenom Zeusova egoizma. Njoj se u snu ukazao Zeus mameći je u svoje mreže. Ona je to povjerila ocu. On je upitao za savjet proročišta, ali su odatle dolazili neshvatljivi i čudni odgovori. Na kraju je stigla okrutna zapovijed koja je prisilila njezina oca da je otjera od kuće i prepusti na milost i nemilost Zeusu. Ija govori kako je pretvorena u kravu. Kad je Hermo na Zeusovu zapovijed ubio Ijina čuvara, ljubomorna Zeusova žena Hera natjerala je na nju obada koji ju svojim ubodima tjera u ludilo i goni po čitavom svijetu. Ijina je tužna i ganutljiva priča oštra optužba Zeusa. Ija moli Prometeja da joj otkrije sva njezina buduća lutanja i patnje. Prometej, naime, ima sposobnost da u proročkoj viziji vidi budućnost. Spremno udovoljava Ijinoj molbi i govori joj sve što je čeka. Nabraja zemlje i narode i upozorava je na opasnosti. Ija priželjkuje smrt, a Prometej je tješi govoreći joj o svojoj daleko strašnijoj sudbini i u ljutini nagovješta Zeusov pad. Kad je Ija čula spominjanje Zeusovog pada živnula je i odmah pitala za objašnjenje. Prometej joj u ogorčenju otkriva tajnu, ali ne navodi ime žene koja će upropastiti Zeusovu vlast. Ime te žene je jedino Prometejevo oružje. Zeus će nastojati saznati tajnu. Prometej, u proročkoj viziji izlaže Iji, na njezino traženje, sva njezina lutanja i završetak muka. Na ušću Nila naći će svoje smirenje. Tu će joj Zeus povratiti razum, taknut će je rukom i od toga će dodira začeti plod i roditi sina Epafa. Od njegova će roda poteći i njegov spasitelj. Obuzeta novim napadima delirija, Ija nestaje. Okeanide pjevaju pune straha o jadnoj sudbini žena koje raspaljuju ljubav bogova. Ogorčenje koje se skupilo u Prometejevoj duši potiče ga da iza Ijina odlaska svečano izgovara otvorene prijetnje Zeusu.

Ovaj puta Zeus mora reagirati. Zeusov izaslanik Hermo dolazi k Prometeju. On nastoji oštrim prijetnjama prisiliti Titana da otkrije Zeusu svoju tajnu o pogubnom braku. Rađa se sukob uzrokovan suprotnim osjećajima. Na jednoj strani Zeus pun samoga sebe i svoje vlasti ne može trpjeti buntovništvo, a na drugoj Prometejev duboko povrijeđeni ponos i silno ogorčenje koje pojačava spoznaja da je kažnjen zato jer je činio dobro. Zeus brani svoju ugroženu vlast, a Prometej trpi i svjestan je da mu predstoje još gore muke. Iako je trenutačno po snazi slabiji, Prometej je moralno jači. Plemeniti karakter i moć da vidi budućnost uzdižu ga iznad Zeusa. Hermo se obraća Prometeju izazovnim i uvredljivim riječima. Prijetnjama nastoji iščupati Prometejevu tajnu. Titan prihvaća dijalog i u sukobu mišljenja njihove se riječi ukrštaju. Bijes raste na jednoj i na drugoj strani. Prometej odgovara prezirom i postupa s Hermom kao s nezrelim dječakom i robom. Kad Hermo pokušava pokolebati Prometeja, on ga ponovno odbija. Prometej se neće poniziti pred Zeusom, neće prihvatiti ulogu molitelja ni roba. On želi sporazum u kojem će raspravljati ravnopravno sa sebi ravnopravnim. Hermo objavljuje Prometeju njegovu sudbinu. Zeus će snagom groma smrviti hridinu o koju je prikovan. Bacit će ga u mračnu utrobu zemlje, ali će ga opet izvući na svijet. Zeusov će mu orao kljuvati danju jetru i drob, a oni će mu u noći opet zarasti. Njegove muke će završiti tek onda kad se jedan besmrtnik odrekne svoje besmrtnosti i pođe dobrovoljno u Had kao Prometejev zamjenik.

Iz daljine dopire grmljavina i munje obasjavaju okovanog Titana Prometeja. Hermes se obraća Okeanidama i savjetuje im da se što prije povuku. No, iako su one pune straha, neće napustiti svoga prijatelja u teškoj nevolji. Te nježne djevojke, koje su stalno nagovarale Premeteja na pokornost, u odlučnom času nalaze u svojoj ljubavi i prijateljstvu snagu da se suprotstave Zeusu i da podijele sudbinu sa Prometejem. Započinje užas. Nebom se vuku tmasti oblaci, fijuču vjetrovi, sijevaju munje, praskaju gromovi i trese se zemlja. Kidaju se hridine i u toj lomljavi čuju se posljednje riječi Titana koji do zadnjeg časa promatra sve što se oko njega događa. Prometej nestaje u bezdanu.

Kompozicija djela:

1. Prometejevo okivanje

Vlast, Sila i Hefest vode Prometeja da ga prikuju uz stijene i da ga izoliraju od svijeta. Hefest nema baš preveliku volju da prikuje nevinu žrtvu koja je optužena pod kaznom da je pomagala ljudima, ali ga ipak okuje.

2. Dolazak Okeanida

Okeanide dolaze i govore Prometeju kako su one uz njega i kako će mu uvijek pomagati. Na njihov upit zašto je okovan, dobile su već poznati odgovor da je razlog taj što se Zeusu nije sviđalo njegovo pomaganje ljudima.

3. Dolazak Okeana

Okean dolazi i govori Prometeju da mu je on prijatelj i da će uvijek stati na njegovu stranu, ali da bi ipak bilo pametno poslušati Zeusa i prikloniti se njegovim zakonima, a uza sve to živjeti bez problema. Prometeju se Okeanovo razmišljanje uopće ne sviđa.

4. Dolazak Ije

K Prometeju dolazi Ija, nesuđena Zeusova žena, koja je razočarana svojom sudbinom i traži od Prometeja pomoć koju će dobiti u kazivanju svoje daljne sudbine. Prometej joj je rekao da je njegovo oslobođenje u rukama njenih i Zeusovih nasljednika.

5. Hermo u prepirci sa Prometejem

Po nagovoru Zeusa, k Prometeju dolazi Hermo, glasnik i sin Zeusov, ne bi li doznao tajnu o Prometejevom oslobođenju. Prometej to nije nikako htio odati i Hermo je otišao uz napomenu Prometeju da će doživjeti nesretan završetak.

6. Bezdan

Ostvarila se Hermova procjena budućnosti. Počeo je užas: vihori, munje, gromovi; oblaci se vuku nebom, zemlja se trese. I riječi su postale djelom. Stijene su se počele urušavati. Bezdan proguta sve.

Analiza likova:

Prometej

On je jedini od bogova koji se toliko približio ljudima da mu je bilo lako pripisati i ljudske osobine. Zato je i njegova patnja bliža ljudima i može ganuti. Napušten od Zeusa, ljudski je rod bio osuđen na neznanje i bijedu. Prometej je ljudskom rodu donio vatru, izvor obrta i blagostanja. Poučio je ljude u obrtu i tako im osigurao sredstva za život. Njegovao je i ljudski umni razvoj i time otvorio put prema napretku. Titan Prometej, predstavnik starijeg pokoljenja bogova, učinio je sve to na vlastitu pogibao predviđajući oštru Zeusovu reakciju. Po tome je Prometej, prema Eshilu, dobročinitelj i spasitelj koji sam sebe žrtvuje da bi spasio one koje iskreno voli. Njegov čin ga izjednačuje sa idejom svih religija koje su baš takav lik postavile pred svoje vjernike. Slobodoljubivi Prometej, kojemu su i najstrašnije muke draže od ropstva, postao je utjelovljenje razuma i borac protiv svake sile koja hoće zarobiti ljudski duh. Postao je simbol borbe za oslobođenje i napredak čovječanstva. Zato je prometejska misao uvijek aktualna.

Zeus

On je bio bog bogova, tj. imao je vlast nad svima. On nije mogao trpjeti da mu se netko suprostavlja. Vodio je svoj zakon vladanja. Mrzio je ljudsku populaciju i želio je istrijebiti ljude i na njihovo mjesto staviti društvo koje bi on napravio. Zeus je tiranin koji dolazi na vlast poslije revolucije i nastoji učvrstiti apsolutističku vlast. Sve mora biti podređeno njegovim zakonima. On je spreman vladati silom i terorom. Zato se njegova vlast oslanja na krvnika i na mučenje. Tek kasnije, učeći se na vlastitim pogreškama, i Zeus je došao do spoznaje da sila rađa silu i da može vladati nad drugima samo onaj koji je sposoban biti gospodarom svojih strasti. Zeus je smatrao da se Prometej malo previše udaljio od njegovih zakona, i zato je bio kažnjen sramotnom kaznom. Ipak, kada se trebalo obračunati sa Prometejem, Zeus nije došao osobno, već je poslao nekog od svojih sluga. Zbog nekih Zeusovih reakcija, mogli bi ga prozvati čak i kukavicom, a ne ga samo hvaliti. Vlast mu zasigurno nije bila oduzeta samo iz jednog jedinog razloga, a taj je da su bogovi u Zeusovoj službi i ljudi u ono vrijeme vrijeme previše strahovali od bogova i bojali su im se suprotstaviti. U knjizi doznajemo kako je Zeus tek kasnije shvatio da ne radi dobro za dobrobit svega. To znači da je u njemu ostalo i ono malo dobroga što je potaknulo njegov moralni preobražaj.

Hefest

Sin Zeusov, on je jedan od dvojice Zeusovih sinova iz ovoga djela. Po mojem mišljenju njegov karakter je mnogo bolji nego karakter Herma, drugog Zeusovog sina. Hefest nije okrutan. Dokaz za to je njegovo sažaljevanje nad Prometejem prije nego ga je morao prikovati. Da uza njega nije stajao Vlast, sluga Zeusov, Prometej možda nikada ne bi bio prikovan. Hefest je vrlo osjećajna osoba, koja osjeća prema mnogim osobama ljubav i sažaljenje. Njemu je bilo žao ljudi kada ih je njegov otac Zeus htio istrijebiti. On bi možda bio i sasvim suprotnog karaktera od Zeusa da u njemu nije prevladao strah od oca. Bez ikakve sumnje možemo slobodno reći da je Hefest u “Okovanom Prometeju” pozitivna osoba.

Hermo

Sin Zeusov, on nije samo običan Zeusov glasnik, već je on i Zeusov sin koji strastveno brani oca. Za njega je Prometej poguban sofist i revolucionar koji ugrožava čitav Olimp. Zato se on i obraća Prometeju izazovnim i uvredljivim riječima, što se pokazalo da nije pravi način saznavanja tajne od Prometeja. Za karakterizaciju Herma najbolje bi ga bilo usporediti sa Hefestom, također Zeusovim sinom. Za razliku od Hefesta koji se sažalijeva nad Prometejem, ovaj ne pokazuje niti malu dozu sažaljevanja nad njim. Dapače, on pokazuje vrlo veliku okrutnost prema njemu i iskorištava svoj status na vrlo loš način. Herma nije uopće bilo briga za ljude, a najveći razlog toga je veliki strah od Zeusa. Hermovo razmišljanje zacijelo je bilo da ako bude vjerni i pokorni sluga Zeusov, imati će vrlo veliki položaj i status i biti će mu vrlo ugodno u životu. Takvo ponašanje može se nazvati kukavičkim. Hermo je jedan od negativnih likova u ovom djelu.

Ija

Kći Inahova, ona je sva poderana, čupava, neuredna, a na glavi ima dva kravlja roga. Ona je još jedna nevina žrtva Zeusove zle ćudi. Začetnica je roda od kojega je morao poteći Prometejev spasilac. Ona je vrlo nježna i naivna i kao takva je žrtva Zeusovog egoizma. Njezina sudbina vrlo je slična sa Prometejevom sudbinom, ali su im zato karakteri uvelike različiti. Ija je došla u određenim trenucima čak i do stanja iznemoglosti želeći se rastati od života na bilo kakav način. Prometej joj ipak u tim trenucima vraća volju za život govoreći joj kako će doći i kraj te tragične sudbine i početi će ljepši dio života. Ona će nesvjesno postati borac protiv svoga neprijatelja Zeusa, pomoću svojih potomaka koji će zapravo biti Zeusova djeca. Tako će joj se napokon ostvariti želja da dobije bitku sa Zeusom.

Vlast

Sluga Zeusov, još jedan od negativnih likova čiji je osnovni cilj služiti Zeusu i osigurati si na taj način što bolji položaj. On se pojavljuje na početku tragedije gdje nagovara Hefesta da prikuje Prometeja. Ondje se otkriva da pri trenutku kada je Prometej bio okovan nije mogao sakriti svoju okrutnu zluradost. Po karakteristikama bismo ga mogli usporediti sa Hermom. On nema uopće svojega mišljenja, jer su sve misli što ih javno izrekne Zeus i njegove misli. On je osoba bez autoriteta i bez ikakvog razmišljanja za njega možemo reći da je njegov život podređen nekome drugom, što je, po mojem mišljenju, nešto najteže što čovjek može doživjeti.

Okean

Titan, bog mora, bog koji se u razmišljanjima slaže sa Prometejem tj. također drži do toga da ljudi moraju imati barem nekakva prava. U tragediji Okean dolazi baš u nezgodnom trenutku kao uslužan savjetnik da nagovara Prometeja da se ponizi i pokori Zeusu. Kako je već navedeno, njegove misli i razmišljanja su gotovo ista kao i Prometejeva koji je njegov prijatelj, ali se kod Okeana osjeća puno više osjećaja straha prema Zeusu nego kod Prometeja koji uopće nema tih strahova. U ovom djelu on je pozitivan lik jer ima neka razmišljanja sukladna Prometejevim. Za njega ne možemo reći da je negativan lik jer ipak svaka osoba ima pravo da osjeća neke strahove prema nekom, ali ti strahovi ne bi smjeli prijeći u trajnu podređenost toj osobi.

Okeanide

Kćeri Okeanove, kroz njih je Eshil umjetnički prikazao mlade i nježne djevojke pune osjećaja. Njihova ljupkost i svježina pune su mladenačke naivnosti i draži. No ljupkost Okeanida ima i loše strane. One smanjuju Prometejevu hrabrost i otpor time što mu savjetuju pokornost.
Uporno ističu da je svaki otpor uzaludan i da je Zeus neumoljiv. Te naivne djevojke nisu svjesne da svojim postupkom postaju štetne. Čini se kao da je pjesnik htio prikazati kako ženska nježnost može katkada biti pogubna za mušku odrješitost. No kao kontrast Prometeju Okeanide jače ističu neslomivu Prometejevu volju.

Jezik i stil:

Struktura ove Eshilove tragedije vrlo je jednostavna. Radnja je usredotočena na jednu situaciju ili događaj, a on mora biti strašan da potrese dušu čitaoca. U početku drame pjesnik stvara atmosferu i opširno tumači činjenice, a završni prizori puni dramatike nezadrživo idu prema raspletu – katastrofi. Likovi su vrlo jednostavni, dani u nekoliko grubljih poteza, sugestivno i snažno. Istaknuto mjesto imaju zborske pjesme. U njima pjesnik otkriva svoje duboke filozofske misli. On je stvaratelj dramskog jezika i stila. Jezik mu je svečan i bogat originalnim i smionim metaforama, a stil bujan i uzvišen. Toplom simpatijom prati svoje likove u agoniji njihovih strasti. Hranjen iskustvom prošlosti i posve predan sadašnjosti, Eshil je obnovio mit i stvorio likove izvanredne snage. Temeljna problematika, koju Eshil razvija u prikazivanju ljudske sudbine i patnje, sastoji se u točnom utvrđivanju odnosa između krivnje i kazne, između božanske osvete i slobodne ljudske volje. Eshilov pogled na život temelji se na iskrenom i dubokom suosjećanju za ljudske patnje. To je poezija patničkog čovječanstva, koje kroz svoje postupke i trpnje traži smisao i apsolutnu vrijednost.

Stilska izražajna sredstva koja su upotrebljavana su:

– poredbe:

  • ”…i stoga ćeš na ovoj stijeni da ko stražar bdiš”
  • “O jao, kakav li to čujem šum, kao od ptica, i ljulja se zrak.”

– personifikacije: ”…sa hrastom zbori krast i jasan im je glas…”
– epiteti: neumolna, čestit, čvrsto, silni, , promišljeni, brz, laganih, prikovan, draži

Dojam o djelu:

Kada sam u školskoj knjižnici posudio knjigu “Okovani Prometej” da je pročitam kako bih o njoj napisao referat, moje mišljenje je bilo da nisam mogao dobiti gore knjige od nekakvog Eshila iz Grčke. Još odavno su poznate priče kako je svaka knjiga koju je napisao grčki pjesnik jako dosadna i najbolje ju je ne pročitati. Uzeo sam knjigu i počeo ju čitati sa mukom. Ta muka nije bila u knjizi već u meni, jer su na mene utjecali svakakvi komentari osoba sa strane. Premda je ova knjiga tragedija pisana u stihu, ipak nije teška za čitati. Čitajući je malo duže možete se lako i uživiti u njoj. Nakon čitanja posljedice su bile suprotne mojim razmišljanjima. Naime, ja sam mislio kako nakon čitanja neću znati baš ništa od sadržaja. To se nije ostvarilo i razumio sam većinu sadržaja. Mislim da je ovo djelo vrlo dobro, ali da se za referat ili lektiru ne bi trebalo čitati u stihovima, već bi se trebao napraviti posebna knjiga sa istim sadržajem, ali napisana u obliku proznoga teksta. Drama je inače dosta dobra, premda bih uvijek rađe uzeo u ruke neki zanimljiv roman.

Leave a Reply

Icons by N.Design. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress, and Free WordPress Themes
Entries RSS Comments RSS Prijava